Selectiecriteria

 • Het bruto maandinkomen dient minimaal 3-3,5 maal de kale huur van de woning te bedragen. Vaste toeslagen zoals vakantiegeld en een dertiende maand mogen meegerekend worden.
 • Het inkomen van een eventuele partner mag voor de helft meegeteld worden.
 • Er moet sprake zijn van minimaal een jaarcontract en tevens dient u een werkgeversverklaring te overleggen.
 • Uitzendcontracten met fase A mogen wij niet meetellen in het inkomen (let op: dit inkomen wordt wel meegenomen ten aanzien van de huisvestingsvergunning welke u bij sommige woningen aan dient te vragen bij de Gemeente Den Haag).
 • Personen onder bewind mogen wij helaas geen woning aanbieden.
 • Garantstelling door derden is slechts beperkt toegestaan en dient per situatie bekeken te worden.
 • Bent u ondernemer? Dan moet u de laatste 2 jaarcijfers kunnen overhandigen welke zijn gewaarmerkt door een erkend accountant. Op basis hiervan wordt gekeken of uw inkomen voldoet. Daarnaast wordt er vaak een extra waarborgsom gevraagd van gemiddeld 3 maanden.
 • Bent u gepensioneerd? Dan bekijken we aan de hand van uw pensioen en/of AOW-jaaropgaven, wat uw jaarlijkse bruto inkomsten zijn. Wij beoordelen deze inkomensgegevens per individueel geval.
 • Een slecht betalingsverleden kan een reden zijn voor afwijzing.
 • Voordat wij namens onze opdrachtgever een woning mogen verhuren zijn wij verplicht onderzoek te doen naar de door u aan te leveren gegevens. Uw voorgaande verhuurder en uw huidige werkgever zullen worden nagebeld om de door u opgegeven referenties te checken en de echtheid van de documenten te controleren. U bent pas verplicht deze documenten aan te leveren zodra u een woning toegewezen heeft gekregen. Mocht u niet kunnen voldoen aan de selectiecriteria, dan vervalt uw toewijzing. Om teleurstelling te voorkomen adviseren wij u vooraf naar de selectiecriteria te kijken of u in aanmerking kunt komen voor een woning.
 • Bij valsheid in geschrifte wordt altijd aangifte gedaan.

benodigde documenten bij inschrijving

PERSONALIA

 • Kopie van geldig paspoort of identiteitsbewijs (geen rijbewijs)
 • Document van de gemeente of belastingdienst met je NAW-gegevens
 • Buitenlandse identiteit: In het geval van een expat of een andere nationaliteit is er niet (altijd) een Nederlands identiteitsbewijs aanwezig. Bij een identiteit vanuit buiten de EU, dient er een visum c.q. verblijfsdocument te worden aangeleverd. Visum met vermelding van maximale verblijfsduur (indien niet-EU) Verblijfsdocument met vermelding van maximale verblijfsduur (indien niet-EU) Documenten

INKOMENSSITUATIE

Loondienst

 • 3 recente salarisstroken, niet ouder dan 3 maanden
 • 3 recente bankafschriften waarop je naam te zien is en het loon is gestort
 • Recent ondertekende werkgeversverklaring

Zelfstandig ondernemer

 • Bij zelfstandig ondernemerschap dient de onderneming minimaal 3 jaar te bestaan. Je dient dan minimaal 3 winst- en verliesrekeningen van de afgelopen 3 jaar te overleggen; goedgekeurd door een accountant.
 • Recent uittreksel Kamer van Koophandel
 • Daarnaast dien je als ondernemer 3 maanden aan waarborgsom te voldoen

Gepensioneerd

 • Dan volgende zaken aanleveren:
 • Jaaropgave AOW
 • Jaaropgave aanvullend pensioen
 • Bankafschrift waarop te zien is dat de AOW en het pensioen is gestort

HUIDIGE WOONSITUATIE

Huurwoning

 • Verhuurdersverklaring (op te vragen bij huidige verhuurder)

Koopwoning

 • Indien de woning (onder voorbehoud) is verkocht, dan dienen de ontbindende voorwaarden te zijn verlopen om er zeker van te zijn dat er geen risico op de dubbele woonlasten is.
 • Als de woning (nog) niet verkocht is, dan rekenen we de hypotheeklasten mee in de inkomensberekening.
 • Hypotheekhouder verklaring (op te vragen bij de hypotheekverstrekker)
 • Verkoopakte
 • Jaaropgave hypotheek van afgelopen jaar

Inwonend bij ouders / verzorgers

 • Er zijn dan geen extra gegevens benodigd
nl_NL
en_US nl_NL

We gebruiken cookies om het functioneren van onze website te verbeteren. De gegevens worden volledig anoniem verzameld. Klik hier voor meer informatie.